Mensenrechtenfonds

Mensenrechten vormen de grondslag voor een democratie. Nederland zet zich wereldwijd in voor de bescherming en bevordering van mensenrechten. Het Mensenrechtenfonds subsidieert daarom organisaties die zich inzetten voor mensenrechten wereldwijd.

Doel Mensenrechtenfonds

Het kabinet wil dat er meer aandacht gaat naar mensenrechten in het buitenland. Dit staat in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ van het kabinet Rutte-III. Binnen het mensenrechtenbeleid wordt ingezet op een aantal prioriteiten. Het doel van het Mensenrechtenfonds is het subsidiëren van activiteiten ter ondersteuning van deze prioriteiten.

Het kabinet heeft het mensenrechtenbeleid ook geactualiseerd. Dit wordt toegelicht in de actualisering van het mensenrechtenbeleid in de Mensenrechtenrapportage 2018 die het kabinet op 29 mei 2019 aan de Tweede Kamer stuurde en in de Kamerbrief over intensivering van het mensenrechtenbeleid die het kabinet op 30 oktober 2018 aan de Tweede Kamer stuurde.

De komende jaren wordt extra ingezet op de vrijheid van meningsuiting met bijzondere aandacht voor het beschermen van (Nederlandse) journalisten in het buitenland, vrijheid van religie en levensovertuiging en gelijke rechten voor LHBTI’s.

Subsidiebeleidskader Mensenrechtenfonds 2019-2021

Het Subsidiebeleidskader Mensenrechtenfonds 2019-2021 (MRF 2019-2021) is onderdeel van het Mensenrechtenfonds. Dit beleidskader geeft de spelregels voor het verstrekken van subsidies voor activiteiten op het gebied van:

  • vrijheid van meningsuiting;
  • internetvrijheid;
  • vrijheid van religie en levensovertuiging;
  • mensenrechtenverdedigers;
  • gelijke rechten voor LHBTI’s;
  • bevordering internationale rechtsorde / strijd tegen straffeloosheid.

Bent u benieuwd hoeveel aanvragen er al zijn ingediend? Bekijk het aantal subsidieaanvragen per thema.

Aanvragen subsidie Mensenrechtenfonds 2019-2021

U kunt een subsidieaanvraag indienen voor het Mensenrechtenfonds 2019-2021 door per aanvraag één aanvraagstramien in te vullen (ODT, 78 KB). Dit aanvraagstramien dient u samen met de in het stramien genoemde appendices te mailen naar MRF2019-2021@minbuza.nl. Aanvragen worden per thema beoordeeld op volgorde van binnenkomst.

Let op: er is geen geld meer beschikbaar uit het Subsidiekader Mensenrechtenfonds 2019-202. Dit betekent dat nieuwe aanvragen niet meer inhoudelijk zullen worden beoordeeld, maar zullen worden afgewezen wegens uitputting van de beschikbare middelen.

Deel Mensenrechtenfonds beschikbaar via ambassades

Een aantal Nederlandse ambassades heeft de beschikking over een deel van het Mensenrechtenfonds voor projecten in één specifiek land. Projectvoorstellen hiervoor kunt u rechtstreeks indienen bij de betreffende ambassade.

Vragen?

Voor vragen kunt u de lijst met Q&A’s over het subsidiebeleidskader Mensenrechtenfonds 2019-2021 raadplegen. Staat uw vraag er niet tussen? Dan kunt u contact opnemen via MRF2019-2021@minbuza.nl.