Mensenrechtenfonds

Nederland zet zich wereldwijd in voor de bescherming en bevordering van mensenrechten. Dit kan de overheid niet alleen. Daarom subsidieert het Mensenrechtenfonds organisaties die zich inzetten voor mensenrechten.

Het Mensenrechtenfonds financiert organisaties op drie manieren: via Nederlandse posten in het buitenland (ambassades en consulaten-generaal), met subsidietenders vanuit Den Haag, en door bijdragen aan internationale organisaties. Het Mensenrechtenfonds richt zich op de prioriteiten van het beleid voor mensenrechten wereldwijd

Financiering Mensenrechtenfonds via ambassades

Nederlandse ambassades en consulaten-generaal hebben de beschikking over een deel van het Mensenrechtenfonds voor projecten in 1 specifiek land. U kunt hiervoor contact opnemen met de betreffende ambassade.

Financiering Mensenrechtenfonds via subsidietenders

In Den Haag is geld beschikbaar uit het Mensenrechtenfonds. Dit wordt besteed via subsidietenders. Informatie over eerdere bestedingen staat in de Mensenrechtenrapportage 2020. De huidige subsidietender Safety for Voices staat open voor aanvragen tot 31 juli 2022. 

Doel van subsidietender Safety for Voices 2022-2027

Het doel van de subsidietender Safety of Voices 2022-2027 is om wereldwijd de online en offline veiligheid van mensenrechtenverdedigers en journalisten te vergroten. Mensenrechtenverdedigers en journalisten (mediawerkers) spelen een belangrijke rol in het aan het licht brengen van schendingen en het beschermen van kwetsbare groepen. En in het dwingen van overheden om verantwoordelijkheid te nemen.

Aanvragen Subsidietender Safety for Voices 2022-2027

U kunt een subsidie aanvragen via het aanvraagformulier (Engelstalig). U moet de aanvraag in het Engels invullen. Het kan u helpen om het subsidiebeleidskader Safety for Voices 2022-2027 en de bijlagen in het Engels te lezen. Hierin staan bijvoorbeeld de voorwaarden en de manier waarop een aanvraag beoordeeld wordt. Mail uw aanvraag uiterlijk 31 juli 2022. 

U kunt het subsidiebeleidskader Safety for Voices ook in het Nederlands lezen. De bijlagen zijn alleen in het Engels beschikbaar.

Mail bij vragen over Subsidiebeleidskader Safety for Voices

Bekijk voor meer informatie de veelgestelde vragen over het subsidiebeleidskader Safety for Voices.

Staat uw vraag er niet tussen? Mail het ministerie van Buitenlandse Zaken via safetyforvoices@minbuza.nl uiterlijk 17 juli 2022.