Waar kan ik mogelijke schending van mensenrechten in Nederland melden?

Er zijn veel instellingen en organisaties waar u terecht kunt met klachten over (vermeende) mensenrechtenschendingen. Zij hebben een verschillende invalshoek of opdracht.

Overleg voor oplossing schending mensenrecht

Neem altijd eerst contact op met de persoon of instantie die verantwoordelijk is voor de vermeende schending. U kunt proberen in onderling overleg tot een oplossing te komen. Misschien heeft de organisatie waar u de problemen ondervindt zelfs een klachtencommissie.

Klacht indienen schending mensenrecht

Helpt overleg met de instantie niet? Dan kunt u - afhankelijk van de precieze klacht - terecht op de klachtenpagina’s van een van de volgende organisaties:

Schending mensenrecht voor de rechter

In het uiterste geval kunt u een rechtszaak beginnen. Heeft een rechtszaak niets opgeleverd en vindt u nog steeds dat uw mensenrechten geschonden zijn? Dan kunt u terecht bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (Engelstalig).