Kamerbrief over proces over 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn en verlening van derogatie van de Nitraatrichtlijn

Minister Schouten informeert de Tweede Kamer over het proces rondom het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn 2022-2025 en over de inzet voor de onderhandelingen voor behoud van derogatie (toestemming van de EU af te wijken van een algemeen vastgestelde norm).