Antwoorden op Kamervragen over Kamerbrief derogatie Nitraatrichtlijn

Minister Staghouwer (LNV) geeft antwoord op vragen over de Kamerbrief 'Derogatie van de Nitraatrichtlijn' van 26 april 2022. De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in de Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld.

Antwoorden op Kamervragen over Kamerbrief derogatie Nitraatrichtlijn (PDF | 29 pagina's | 1,6 MB)