CDM advies 'Omgaan met droogte' 2019

De Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) heeft op verzoek van minister Schouten dit advies opgesteld over ‘de wenselijkheid en de mogelijke effecten van een verruiming van gebruiksregels van de Meststoffenwet in het geval de zomer van 2019 ook droog uitvalt’

CDM advies 'Omgaan met droogte' 2019 (PDF | 21 pagina's | 609 kB)