Besluit Wob-verzoek meldingen doodgeboren kalveren 2020-2021

Besluit op een verzoek om documenten uit 2020 en 2021 over het melden van doodgeboren kalveren in het kader van het fosfaatreductieplan 2017. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).