Dijkgraaf op kennismissie naar Aruba en Curaçao

Robbert Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, is van 8 tot en met 12 april op Aruba en Curaçao voor het leiden van een kennismissie. Samen met onderwijsinstellingen wil Dijkgraaf de samenwerking op het gebied van onderwijs én onderzoek tussen Nederland, de landen in het Koninkrijk en Caribisch Nederland versterken. Ook staat een grotere bewustwording van de doorwerking van het slavernijverleden centraal.

Minister Dijkgraaf: “Ik kijk ernaar uit om de samenwerking op het gebied van onderwijs en wetenschap te verdiepen en uit te breiden. Intensieve samenwerking met het Caribisch deel van Koninkrijk, waarmee we diepe, historische banden hebben, is essentieel. Gelukkig zit er op het gebied van onderwijs veel vaart in onze relatie. De afgelopen jaren hebben we goede stappen kunnen zetten, met mooie initiatieven als de Koninkrijksbeurs. Het is nu zaak om dat te bestendigen. Belangrijk om ook aandacht te hebben voor het slavernijverleden. Dat werkt namelijk door in de hele maatschappij. Het herdenkingsjaar zorgt voor meer bewustwording daarvan.”

Betere aansluiting arbeidsmarkt

De kennismissie bestaat uit bestuurders van 10 mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten en uit vertegenwoordigers van NWO, KNAW en De Jonge Akademie. Samen met hen bezoekt Dijkgraaf eerst Aruba. Daar staat aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt centraal: de huidige situatie, maar vooral ook hoe het onderwijsaanbod beter kan aansluiten bij de behoeften uit de arbeidsmarkt.

Ook wordt er op Aruba met experts gesproken over leven lang leren en bijscholen. Welke onderwijsvormen zou je hiervoor kunnen inzetten? Hier worden alle sectoren uit de waaier (mbo, hbo, wo) bij betrokken.

Ten slotte komt studentemobiliteit aan de orde: zo delen studenten die in de eerste ronde gebruik hebben gemaakt van de nieuwe Koninkrijksbeurzen hun ervaringen. Vanaf komend studiejaar kunnen zo’n 120 studenten per jaar op uitwisseling of stage binnen het Koninkrijk met deze beurs, bedoeld om de kortdurende uitwisseling van studenten te vergroten. Dit studiejaar maken in totaal zo’n 25 studenten er al gebruik van.

Doorwerking slavernijverleden

Het slavernijverleden laat nog steeds zijn sporen na als het gaat om onderwijs en onderzoek. Veel Caribische studenten staan op achterstand, iets wat naar voren komt in de moeilijke overgang naar een studie in Nederland. Onder leiding van de Caribische universiteiten wordt er tijdens een themasessie stilgestaan bij de doorwerking van het slavernijverleden. Doel is zorgen voor meer begrip en kennis over dat slavernijverleden.

Intentieverklaring over samenwerking instellingen

Op Curaçao werken de onderwijsinstellingen uit Nederland en de eilanden aan een intentieverklaring. Gezamenlijk willen ze gaan verkennen welke samenwerkingen binnen het Koninkrijk mogelijk zijn. Die verkenning moet leiden tot nadere afspraken.

Het gaat niet alleen om onderwijs, op Curaçao staan ook onderzoek en wetenschap op het programma. KNAW, NWO, De Jonge Akademie en onderzoekers uit het Caribisch deel van het Koninkrijk halen input op voor een kennisagenda, om zo de onderzoeksmogelijkheden over actuele maatschappelijke thema’s op de Caribische eilanden te bevorderen. Er wordt gesproken over het intensiveren van de samenwerking op het gebied van onderzoek met het Caribisch deel van het Koninkrijk, en de eventuele financiering hiervan. Tijdens de sessie is aandacht voor de barrières die postdocs, masterstudenten en promovendi ervaren, bijvoorbeeld bij de toegang tot financiering van onderzoek.

NWO werkt momenteel aan de mogelijkheid voor kortlopende, door nieuwsgierigheid gedreven projecten. Hierbij staan ook de ervaringen van jonge Caribische onderzoekers centraal. Zij denken mee over hoe zij beter ondersteund kunnen worden. NWO gaat voor deze groep jonge onderzoekers binnen het programma Caribisch Onderzoek financieringsmogelijkheden voor promotieonderzoek ontwikkelen.

Studiesucces vergroten

De kennismissie wordt afgesloten bij de werkconferentie van SEA (Strategic Education Alliance). Dit platform van de 4 landen van het Koninkrijk heeft als doel het studiesucces en kansengelijkheid van Caribische studenten te vergroten. Tijdens de conferentie komen studenten uit Caribisch gebied aan het woord en gaat het onder andere over de vraag hoe het voortgezet onderwijs op de eilanden beter kan aansluiten op het vervolgonderwijs.

De kennismissie naar het Caribisch gebied is de derde na eerdere missies naar Indonesië en Zuid-Afrika. Deze bezoeken hebben de bilaterale samenwerking met de betreffende landen en tussen de onderwijs- en kennisinstellingen versterkt.