Extra ondersteuning

Soms heb je extra ondersteuning nodig om te kunnen studeren. Bijvoorbeeld als je een handicap of chronische ziekte hebt. Maar er kunnen ook andere redenen zijn. Als je op het mbo gaat studeren, kun je extra ondersteuning krijgen.

Geef aan wat je nodig hebt

Heb je behoefte aan extra ondersteuning? Meld dit bij de school. Dat kan tijdens de kennismaking, maar ook als je al begonnen bent met je opleiding. Het is belangrijk dat je zelf aangeeft dat je ondersteuning nodig hebt. Anders kan de school jou niet goed helpen. De school heeft ook informatie op de website staan, om te laten zien welke ondersteuning zij in ieder geval bieden.

Weet je niet zo goed wat voor ondersteuning je nodig hebt of wat de mogelijkheden zijn? Kijk dan op mbotoegankelijk.nl.

Twijfel je of je ondersteuning nodig hebt? Of speelt er iets anders dat jou (mogelijk) belemmert in het volgen en goed afronden van een studie? Bijvoorbeeld als je moet zorgen voor iemand in je familie. Geef dat dan aan bij je school.

Als je aangeeft dat je ondersteuning nodig hebt, gaat de school hier met jou over in gesprek. Samen maak je afspraken over welke ondersteuning je precies krijgt. Deze afspraken worden de ondersteuningsafspraken genoemd. Jij en de school moeten het samen eens zijn over deze afspraken. Minimaal één keer per jaar bespreken jullie samen of de ondersteuning nog voldoende is.

Verbeteragenda Passend onderwijs mbo

Om te zorgen dat de ondersteuning voor studenten op mbo-scholen nog beter wordt, werkt het ministerie met veel organisaties samen aan de Verbeteragenda Passend Onderwijs mbo. We werken aan:

  • betere ondersteuning bij het vinden van een stage en tijdens een stage;
  • een duidelijker aanmeldproces;
  • kennis bij docenten: docenten weten dan beter hoe ze studenten met een extra ondersteuningsbehoefte goed kunnen helpen.

Ook willen we ervoor zorgen dat scholen beter samenwerken met bijvoorbeeld gemeenten, hulpverlening en zorg. Dit moet ervoor zorgen dat jij beter geholpen wordt als je extra ondersteuning nodig hebt.

Extra studiefinanciering

Loop je studievertraging op door een lichamelijke beperking of chronische ziekte? Dan kan je misschien extra studiefinanciering krijgen.