Heb ik recht op extra studiefinanciering als ik studeer met een handicap of chronische ziekte?

U kunt mogelijk extra studiefinanciering krijgen als u door uw handicap of chronische ziekte studievertraging oploopt. Of als u daardoor van opleiding moet veranderen. U kunt ook recht hebben op een Wajonguitkering of studietoelage van de gemeente. Ook uw school of universiteit kan u financieel ondersteunen.

Verlenging prestatiebeurs bij studievertraging

Loopt u door uw handicap of ziekte uit met uw opleiding? En kunt u wel een diploma halen? Dan kunt u bij DUO verlenging van de prestatiebeurs aanvragen. U krijgt dan een jaar extra aanvullende beurs en reisproduct. Als u een mbo-opleiding volgt, krijgt u ook een jaar extra basisbeurs. Als u een lening ontvangt, kan DUO u een deel daarvan kwijtschelden. U moet dan wel binnen 10 jaar uw diploma halen.

Verlenging diplomatermijn bij studievertraging

Kunt u door uw handicap of ziekte niet binnen 10 jaar uw diploma halen? Dan kunt u bij DUO verlenging van de diplomatermijn aanvragen. De aanvullende beurs en het reisproduct worden dan ook een gift als u langer dan 10 jaar doet over het halen van uw diploma. Voor studenten in het mbo niveau 3 en 4 geldt dit ook voor de basisbeurs.

Studietoeslag

Kunt u nog wel studeren, maar niet meer werken naast uw studie? Dan kunt u een studietoeslag aanvragen bij uw gemeente. De hoogte van de toeslag hangt af van in welke gemeente u woont. U krijgt geen studietoeslag als u al Wajong hebt.

Wajong

Kunt u door uw handicap of ziekte niet meer studeren of werken? En krijgt u recht op Wajong? Dan kunt u de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) vragen uw prestatiebeurs om te zetten in een gift.

Prestatiebeurs omzetten in gift als u geen diploma kunt halen

Kunt u niet een diploma halen binnen 10 jaar na het begin van uw opleiding? En is dit het gevolg van uw handicap of ziekte? Dan kunt u de prestatiebeurs laten omzetten in een gift. U hoeft de aanvullende beurs en het reisproduct dan niet terug te betalen. Als u een opleiding volgt in het mbo, hoeft u ook de basisbeurs niet terug te betalen.

Nieuwe studiefinanciering voor andere studie

Kunt u door uw handicap of ziekte niet het beroep uitoefenen waarvoor u wordt opgeleid? Of niet uw opleiding afronden? En wilt u daarom een andere opleiding gaan volgen? Dan kunt u opnieuw aanspraak maken op studiefinanciering. DUO scheldt u dan de studiefinanciering kwijt die u tot dan toe heeft gehad. U krijgt bij uw nieuwe opleiding weer dezelfde rechten op studiefinanciering als toen u begon met uw oude opleiding.

Financiële ondersteuning door school of universiteit bij studievertraging

Loopt u door uw handicap of ziekte uit met uw opleiding? En heeft u recht of recht gehad op studiefinanciering? Dan kunt u bij uw school of universiteit vragen om financiële ondersteuning. Dit gaat via het afstudeerfonds of profileringsfonds. Uw school of universiteit kan u vertellen hoe u dit kunt aanvragen. En aan welke voorwaarden u moet voldoen. U kunt daarvoor terecht bij uw decaan of studieadviseur.