Hoe weet ik of een opleiding in het hoger onderwijs erkend is?

Alle erkende opleidingen van universiteiten en hogescholen staan in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO). Opname in dit register kan alleen na erkenning door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Keurt de NVAO een opleiding goed, dan krijgt deze een keurmerk.

Erkenning van opleidingen door NVAO

Opleidingen krijgen een keurmerk als de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) de kwaliteit van de opleiding heeft goedgekeurd. Na 6 jaar kijkt de NVAO opnieuw naar de kwaliteit van de opleiding. Een opleiding verliest zijn erkenning als de kwaliteit niet meer voldoet. Niet erkende opleidingen mogen geen erkende diploma’s afgeven. 

Het komt voor dat instellingen zich universiteit of hogeschool noemen zonder dat ze wettelijk erkend zijn. Ook kan een erkende particuliere onderwijsinstelling zowel erkende als niet-erkende opleidingen aanbieden.

Soorten erkende opleidingen hoger onderwijs

Er zijn 2 soorten erkende onderwijsinstellingen:

Niet erkende opleiding volgen

Is een opleiding niet erkend? Dan heeft dit gevolgen voor uw diploma, titel en studiefinanciering:

  • U krijgt alleen studiefinanciering als de opleiding van uw keuze is erkend. Uw school of universiteit kan u vertellen of dat zo is. 
  • Zonder het keurmerk van de NVAO mogen opleidingen geen wettelijk beschermde getuigschriften of diploma’s afgeven.
  • Afgestudeerden aan een niet-erkende opleiding mogen geen juridisch beschermde titel voeren.

Erkende opleidingen opzoeken

Of een opleiding in het hoger onderwijs erkend is, kunt u nakijken en in Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) en bij de NVAO.

Toezicht op hoger onderwijs

De  Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op het accreditatiestelsel van de NVAO. Daarnaast onderzoekt de Onderwijsinspectie of universiteiten en hogescholen de wettelijke regels naleven. Ga voor meer informatie over accreditatie en toezicht naar Hoe wordt de kwaliteit van het hoger onderwijs bewaakt?