Hoe ziet het rekenexamen in het mbo er uit?

De school neemt zelf een rekenexamen af. Dit heet ook wel het instellingsexamen. Scholen stellen dus via eigen examens het rekenniveau van de studenten vast.

Nieuwe rekeneisen sinds 2022

Sinds 1 augustus 2022 gelden de nieuwe rekeneisen in het mbo. Het rekenexamen telt sinds 1 augustus 2022 ook mee voor jouw diploma. Bij deze nieuwe rekeneisen wordt niet meer gewerkt met centrale examinering, maar met examinering via instellingsexamens.

Regels rekenexamens

Het hangt van het soort instellingsexamen af welke regels gelden voor dat examen. Bijvoorbeeld hoeveel tijd je krijgt om het examen te maken. Vraag bij je school na om welke regels het gaat.

Meer vragen over de oude- en nieuwe rekeneisen? Het Kennispunt MBO Taal en Rekenen heeft een spiekbriefje gemaakt. Hierin vind je antwoord op de meest gestelde vragen.