Hoe ziet het rekenexamen in het mbo er uit?

Mbo-scholen mogen kiezen of zij het centrale rekenexamen of een eigen rekenexamen afnemen. Bij het centrale rekenexamen gelden een aantal regels. Bijvoorbeeld over hoe lang het rekenexamen duurt en wanneer je mag herkansen. Gebruikt jouw school een eigen rekenexamen, dan bepaalt de school zelf de regels. 

Andere regels bij eigen rekenexamen school

Heeft jouw school een eigen rekenexamen gemaakt? Dan bepaalt de school ook welke voorwaarden er voor het examen gelden. Gebruikt jouw school het digitale centrale rekenexamen van de Rijksoverheid rekenexamen? Dan gelden deze regels over wanneer je het examen moet maken. Vraag bij je school na welk rekenexamen jij moet maken. 

Hoe lang duurt het centrale rekenexamen?

Hoeveel tijd je hebt, hangt af van welk examen je maakt:

  • Het rekenexamen op niveau 3F duurt 120 minuten. Het examen voor studenten met ernstige rekenproblemen of dyscalculie op niveau 3F (3ER) duurt 150 minuten.
  • De rekenexamens op niveau 2F en 2A duren 90 minuten. Het examen voor studenten met ernstige rekenproblemen of dyscalculie op niveau 2A 2F (2A-ER en 2ER) duurt 120 minuten.

Geen eigen rekenmachine mee

Je mag geen rekenmachine meenemen, want deze zit al in het digitale programma waarmee je het examen aflegt. Daarnaast mag je kladpapier, een pen en een woordenboek gebruiken. Vraag aan je docent wat je zelf mag meenemen en wat al aanwezig is in het examenlokaal. Het kladpapier moet je inleveren voordat je de examenruimte verlaat.

Voor het rekenexamen ER mag je extra hulpmiddelen gebruiken.

Rekenexamen oefenen

Het examen wordt digitaal afgenomen. Je kunt een rekenexamen oefenen via de website van DUO. Ook zijn er voorbeeldexamens voor mbo 2 en 3 en voorbeeldexamens voor mbo 4.

Examenperiodes rekenexamen

Jouw school plant de examens zelf in binnen de vastgestelde examenperiodes.

Een overzicht van de examenperiodes voor het centraal rekenexamen staan op Examenbladmbo.nl. 

Minimaal 2 kansen rekenexamen

In het mbo heb je recht op minimaal 2 kansen voor het afleggen van het rekenexamen binnen de duur van je opleiding. Heb je bij je eerste kans een voldoende gehaald maar wil je toch een beter cijfer halen? Dan heb je recht op 1 herkansing.

Je mag ook op een hoger niveau (maximaal 3F) herkansen.

Jouw school mag je ook meer dan 2 kansen aanbieden. Hoeveel kansen je hebt, kun je navragen bij je opleiding.