Hoe ziet het rekenexamen in het mbo er uit?

Het rekenexamen in het mbo bestaat uit 45 opgaven. Hoe lang het rekenexamen duurt, hangt af van welk examen je maakt. Je mag geen eigen rekenmachine meenemen. Andere hulpmiddelen zijn wel toegestaan.

Hoe lang duurt het rekenexamen?

Hoeveel tijd je hebt, hangt af van welk examen je maakt:

  • Het rekenexamen op niveau 3F duurt 120 minuten. Het examen voor studenten met ernstige rekenproblemen op niveau 3F (3ER) duurt 150 minuten.
  • De rekenexamens op niveau 2F en 2A duren 90 minuten. Het examen voor studenten met ernstige rekenproblemen op niveau 2F (2ER) duurt 120 minuten.

Geen eigen rekenmachine mee

Je mag geen rekenmachine meenemen, want deze zit al in het programma waarmee je het examen aflegt. Daarnaast mag je kladpapier, een pen en een woordenboek gebruiken. Vraag aan je docent wat je zelf mag meenemen en wat al aanwezig is in het examenlokaal. Het kladpapier moet je inleveren voordat je de examenruimte verlaat.

Voor het rekenexamen ER mag je extra hulpmiddelen gebruiken.

Voorbereiden op rekenexamen

Je hebt natuurlijk recht op rekenlessen. Voor extra voorbereiding kan je terecht bij je docent. Volg verder je lessen, vraag hulp als je er niet uit komt en oefen veel. 

Rekenexamen oefenen

Het examen wordt digitaal afgenomen. Je kunt een rekenexamen oefenen via de website van DUO. Ook zijn er voorbeeldexamens voor mbo 2 en 3. En voorbeeldexamens voor mbo 4.

In de syllabus rekenen staat wat je allemaal moet kunnen.