Moet ik stage lopen als ik een mbo-opleiding volg?

In het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) is de stage een belangrijk onderdeel van de opleiding. Bij de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) werk je 3 of 4 dagen per week in een leerbedrijf. De rest van de week volg je theorieonderwijs op school. Bij de beroepsopleidende leerweg (bol) zit je meer tijd op school. Je brengt het geleerde in de praktijk tijdens kortere stages. De praktijkervaring die je opdoet in het mbo (zowel in de bol als bbl) heet ook wel beroepspraktijkvorming (bpv).

Bpv mbo bij erkend leerbedrijf

Afhankelijk van de leerweg omvat de bpv grofweg minimaal 20% van de bol of minimaal 70% van de bbl. Je mag in het mbo alleen bpv doen bij erkende leerbedrijven. Deze bedrijven voldoen aan de kwaliteitscriteria van de samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven:

  • De werkzaamheden binnen het bedrijf passen bij de opleiding van de stagiair.
  • Er is een deskundige praktijkopleider aanwezig voor de begeleiding van de stagiair.
  • De werkplek is veilig.

Erkende leerbedrijven herken je aan het certificaat Erkend Leerbedrijf. Via Stagemarkt.nl kun je zelf op zoek naar bpv-plekken bij erkende leerbedrijven.

Praktijkovereenkomst tussen school, leerling en erkend leerbedrijf

In het mbo is de onderwijsinstelling eindverantwoordelijk voor het hele onderwijsproces, inclusief de bpv. De onderwijsinstelling sluit een praktijkovereenkomst (pok) af met jou en het leerbedrijf. Deze praktijkovereenkomst is bindend en kan informatie bevatten over:

  • de duur van de overeenkomst;
  • de periode van de stage;
  • de leerdoelen en eindtermen;
  • de begeleiding
  • de eventuele vergoeding;
  • de beoordeling. 

Gecombineerde leerweg

Vanaf schooljaar 2015-2016 mag een mbo ook een gecombineerde leerweg aanbieden. Daarbij volgt je de eerste jaren lessen op school, het tweede deel van de opleiding ga je aan de slag binnen een bedrijf. 

Arbeidsvoorwaarden stage mbo

De arbeidsvoorwaarden voor stagiairs in het mbo verschillen per opleiding. Afhankelijk van de leerweg die je volgt, gelden andere voorwaarden. 

Stagevergoeding of salaris bpv mbo

In de onderwijswetgeving is niets geregeld over de stagevergoeding of het salaris van een stagiair in het mbo. Soms kun je meer informatie vinden in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) van de sector waarin je bpv gaat doen. Als dit niet het geval is, gelden de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek.