Waarom moet ik het rekenexamen maken?

Het rekenniveau van leerlingen was vroeger te laag. Dat zorgde voor problemen in vervolgopleidingen, in het werk en in het dagelijks leven. Daarom geeft de leerkracht op school extra aandacht aan rekenen. En moet je een rekenexamen doen. Dit gebeurt ook in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Rekenen nodig in vervolgopleidingen, werk of dagelijks leven

Het is belangrijk om voldoende te kunnen rekenen in het dagelijks leven. Zoals in je werk en ter voorbereiding op een eventuele vervolgstudie. Rekenen heb je bijvoorbeeld nodig om uit te rekenen wat een zorgverzekering of een telefoonabonnement kost. Of hoeveel geld je overhoudt van je salaris als je vaste lasten betaald zijn.

Rekenen verplicht om mbo-diploma te halen

Rekenen is een verplicht onderdeel van elke opleiding in het mbo en dus om je mbo-diploma te halen. Alle studenten moeten het rekenexamen maken. Het resultaat van het rekenexamen telt sinds 1 augustus 2022 mee voor het behalen van je diploma. 

Ben je voor 1 augustus 2022 gestart met je opleiding? Dan telt het resultaat van het rekenexamen niet mee voor het behalen van je diploma.

Het Kennispunt MBO Taal en Rekenen heeft een spiekbriefje gemaakt. Hierin staat welke rekeneisen wanneer en voor wie gelden.

Soms vrijstelling rekenexamen mogelijk

In sommige gevallen kun je een vrijstelling krijgen. Bijvoorbeeld als je het rekenexamen kort geleden al op het juiste niveau hebt gehaald. Vraag hiernaar bij je opleiding.