Wanneer krijg ik vermindering, vrijstelling of teruggave van cursusgeld (mbo en vavo)?

Het hangt van uw situatie af of u minder cursusgeld voor een deeltijdopleiding hoeft te betalen. Of dat u geen cursusgeld hoeft te betalen (vrijstelling) of een gedeelte van het cursusgeld terugkrijgt. U betaalt cursusgeld aan de instelling. U vraagt vermindering, vrijstelling of teruggave van cursusgeld aan bij de instelling waar u de cursus volgt. 

Cursusgeld betalen

U betaalt cursusgeld als u op 1 augustus van het studiejaar 18 jaar of ouder bent en 1 van de volgende opleidingen volgt:

Minder cursusgeld betalen

Schrijft u zich tijdens een cursusperiode in? Dan betaalt u alleen het cursusgeld voor de maanden die u nog volgt in de cursusperiode. 

Vrijstelling cursusgeld

Volgt u 2 opleidingen aan dezelfde instelling? En betaalt u al lesgeld voor een voltijds beroepsopleidende leerweg (BOL) of een voltijdopleiding aan het vavo? Dan hoeft u voor de 2e opleiding geen cursusgeld te betalen.

Bent u bij de start van het studiejaar op 1 augustus jonger dan 18 en volgt u een deeltijdopleiding aan het vavo? Dan hoeft u tijdens het hele studiejaar geen cursusgeld te betalen.

Cursusgeld terugkrijgen

In een aantal gevallen kunt u (een deel van) het cursusgeld terugkrijgen:

  • U schrijft zich uit vóór de 1e dag waarop de lessen beginnen.
  • U schrijft zich in bij een andere school en betaalt lesgeld in dezelfde periode dat u het cursusgeld betaalt. Dit geldt niet als u zich inschrijft bij een particuliere onderwijsinstelling. 
  • U heeft te maken met bijzondere omstandigheden. U wordt bijvoorbeeld ernstig ziek. Of een familielid overlijdt. Neem hiervoor contact op met uw onderwijsinstelling. U ontvangt van de instelling 1/12 van het cursusgeld terug voor iedere maand dat u de cursus niet volgt.

Als u overlijdt, dan krijgen uw nabestaanden (een deel van) het cursusgeld terug.

Diploma behaald voor het einde van de cursus

Haalt u voor het einde van het cursusjaar een diploma? U kunt dan voor iedere maand die overblijft 1/10 van het cursusgeld terugkrijgen van de instelling. De laatste 2 maanden (juni en juli) van het cursusjaar tellen daarbij niet mee.