Wat moet ik doen met het rekenexamen als ik doorstroom of naar een andere opleiding ga?

Stap je over naar een ander mbo-niveau of ga je een andere opleiding doen? Dan moet je soms het rekenexamen opnieuw maken. Vraag na bij je school of dit ook voor jou geldt. 

Overstappen naar ander mbo-niveau

Of je een vrijstelling van het nieuwe rekenexamen krijgt, hangt af van het niveau van je vorige rekenexamen. Je moet binnen 2 studiejaren de opleiding op het hogere niveau afronden. De 2 studiejaren gaan in na het studiejaar van je eerste diploma. Daarnaast moet je minimaal een 6 hebben gehaald voor het examen om een vrijstelling te krijgen. 

Van entreeopleiding naar mbo 2

Heb je op de entreeopleiding het 2A rekenexamen gemaakt? Dan heb je recht op een vrijstelling als je een mbo-opleiding niveau 2 doet.

Van mbo 2 naar mbo 3

Heb je op je mbo-opleiding niveau 2 het 2F rekenexamen gemaakt? Dan heb je recht op een vrijstelling als je een mbo-opleiding niveau 3 doet.

Van mbo 3 naar mbo 4

Heb je het rekenexamen op niveau 3F gedaan? Dan krijg je een vrijstelling.

Overstappen naar een andere opleiding op zelfde niveau

Ga je een andere opleiding op hetzelfde niveau doen? Dan moet je aan deze voorwaarden voldoen voor een vrijstelling:

  • Je hebt het rekenexamen gemaakt.
  • Je rondt je nieuwe opleiding af binnen 2 studiejaren na het jaar waarin je je diploma haalde.

Vraag altijd na over vrijstelling rekenexamen

Denk je dat je in aanmerking komt voor een vrijstelling? Vraag dit dan aan bij de examencommissie van je opleiding. De examencommissie bepaalt of je een vrijstelling krijgt.