Wat verdien ik als leraar in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo)?

Een leraar in het mbo verdient tussen € 3.640 en € 7.350 per maand. Dat is inclusief onder andere vakantiegeld en een eindejaarsuitkering. Dat staat in de cao voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (cao mbo).

Schalen, tredes en beloningen in het mbo

Bij elke salarisschaal en trede hoort een salarisbedrag. Deze bedragen staan in de cao. De beloning (bruto inkomen) bestaat uit:

  • salaris;
  • vakantiegeld;
  • eindejaarsuitkering;
  • toelagen die iedere leraar krijgt.

In de tabel staan afgeronde bruto bedragen. Deze zijn gebaseerd op de CAO MBO 2022-2023.

Schaal, treden en totale beloning in het mbo per 1 juli 2022

Schaal

Salaristrede

Maandsalaris 

Beloning op maandbasis

LB

Start

€ 3.086

€ 3.640

LB

Na 10 jaar

€ 4.337

€ 5.100

LB

Maximum

€ 4.615

€ 5.420

LC

Start

€ 3.527

€ 4.150

LC

Na 10 jaar

€ 4.918

€ 5.770

LC

Maximum

€ 5.229

€ 6.130

LD

Start

€4.034

€ 4.740

LD

Na 10 jaar

€ 5.580

€ 6.540

LD

Maximum

€ 5.924

€ 6.940

LE

Start

€ 4.613

€ 5.420

LE

Na 10 jaar

€ 5.969

€ 6.990

LE

Maximum

€ 6.421

€ 7.350

Gemiddelde beloning leraren in het mbo

Gemiddeld verdienen leraren in het mbo zo’n € 5.410 per maand. In die berekening is rekening gehouden met de schalen en tredes van alle leraren (gewogen gemiddelde) in loondienst.

Eenmalige extra beloning in 2022

Medewerkers die op 1 juli 2022 indienst waren, krijgen een eenmalige uitkering van € 600 (bruto, bij een fulltime aanstelling). Deze extra uitkering is niet opgenomen in de bedragen uit de tabel. Ook in de berekening van de gemiddelde beloning is deze extra uitkering niet meegeteld.

Taken bepalen de beloning

De taken van een leraar bepalen of hij in schaal LB, LC, LD of LE valt. Het salaris en de beloning zijn afhankelijk van de schaal en trede van de leraar.

Elke schaal bestaat uit 12 of 13 zogeheten salaristreden. Bij goed functioneren stijgt het maandsalaris ieder jaar een trede. Een leraar die in trede 1 begint, krijgt na 10 jaar waarschijnlijk het salaris van trede 10. In de praktijk kan dat verschillen.

Salaris als zij-instromer in het onderwijs

Gaat u vanuit een andere baan als zij-instromer het onderwijs in? Dan begint u mogelijk op een hogere trede of een hogere schaal. U maakt daarover zelf afspraken met uw werkgever.

Meer informatie over de cao mbo

In het onderwijs gaan sociale partners over de cao-afspraken. Sociale partners zijn vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers, bijvoorbeeld de MBO Raad (brancheorganisatie mbo-scholen) en de vakbonden. Meer informatie over de cao mbo vindt u bij deze vertegenwoordigers.

Vragen over leraar worden

Meer informatie over werken in het onderwijs of persoonlijk advies? Neem contact op met het Onderwijsloket.