Wat verdien ik als leraar in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo)?

Een leraar in het mbo verdient tussen € 3.490 en € 7.220 per maand. Dat is inclusief onder andere vakantiegeld en een eindejaarsuitkering. Dat staat in de cao voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (cao mbo).

Schalen, tredes en beloningen in het mbo

Bij elke salarisschaal en trede hoort een salarisbedrag. Deze bedragen staan in de cao. De beloning (bruto inkomen) bestaat uit:

  • salaris;
  • vakantiegeld;
  • eindejaarsuitkering;
  • toelagen die iedere leraar krijgt.

In de tabel staan afgeronde bruto bedragen. Deze zijn gebaseerd op de CAO MBO 2020-2021.

Schaal, treden en totale beloning in het mbo per 1 juli 2021

Schaal

Salaristrede

Maandsalaris 

Beloning op maandbasis

LB

Start

€ 2.961

€ 3.490

LB

Na 10 jaar

€ 4.162

€ 4.890

LB

Maximum

€ 4.429

€ 5.200

LC

Start

€ 3.385

€ 3.990

LC

Na 10 jaar

€ 4.720

€ 5.540

LC

Maximum

€ 5.018

€ 5.890

LD

Start

€ 3.871

€ 4.550

LD

Na 10 jaar

€ 5.355

€ 6.280

LD

Maximum

€ 5.685

€ 6.660

LE

Start

€ 4.427

€ 5.200

LE

Na 10 jaar

€ 5.728

€ 6.710

LE

Maximum

€ 6.162

€ 7.220

Gemiddelde beloning leraren in het mbo

Gemiddeld verdienen leraren in het mbo zo’n € 5.200 per maand. In die berekening is rekening gehouden met de schalen en tredes van alle leraren (gewogen gemiddelde) in loondienst.

Eenmalige extra beloning in 2021

In juli 2021 kregen leraren in het mbo een eenmalige uitkering van € 500 (bruto, bij een fulltime aanstelling). Deze extra uitkering is niet opgenomen in de bedragen uit de tabel. Ook in de berekening van de gemiddelde beloning is deze extra uitkering niet meegeteld.

Taken bepalen de beloning

De taken van een leraar bepalen of hij in schaal LB, LC, LD of LE valt. Het salaris en de beloning zijn afhankelijk van de schaal en trede van de leraar.

Elke schaal bestaat uit 12 of 13 zogeheten salaristreden. Bij goed functioneren stijgt het maandsalaris ieder jaar een trede. Een leraar die in trede 1 begint, krijgt na 10 jaar waarschijnlijk het salaris van trede 10. In de praktijk kan dat verschillen.

Salaris als zij-instromer in het onderwijs

Gaat u vanuit een andere baan als zij-instromer het onderwijs in? Dan begint u mogelijk op een hogere trede of een hogere schaal. U maakt daarover zelf afspraken met uw werkgever.

Meer informatie over de cao mbo

In het onderwijs gaan sociale partners over de cao-afspraken. Sociale partners zijn vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers, bijvoorbeeld de MBO Raad (brancheorganisatie mbo-scholen) en de vakbonden. Meer informatie over de cao mbo vindt u bij deze vertegenwoordigers.

Vragen over leraar worden

Meer informatie over werken in het onderwijs of persoonlijk advies? Neem contact op met het Onderwijsloket.