TK Bijlage 1 NnavV Wetsvoorstel Tijdelijke regels ter uitvoering van de SIS-verordening grenscontroles behandeling TK

Staatssecretaris Broekers-Knol (JenV) reageert op  het verslag van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid (JenV) van de Tweede Kamer over het wetsvoorstel voor het Schengeninformatiesysteem (SIS). Het wetsvoorstel gaat over tijdelijke regels voor implementatie (invoering) van de SIS-verordening grenscontroles en de SIS-verordening politiële en justitiële samenwerking in strafzaken.

TK Bijlage 1 NnavV Wetsvoorstel Tijdelijke regels ter uitvoering van de SIS-verordening grenscontroles behandeling TK (PDF | 7 pagina's | 284 kB)