Nederlandse steun voor Litouwen

Nederland stuurt stapelbedden, dekens en kledinglockers naar Litouwen om te helpen bij de opvang van migranten. De eerste vrachtwagens met spullen zijn maandag vertrokken. Sinds een aantal weken ervaart het land een sterk verhoogde instroom van migranten, met name uit Irak en verschillende Afrikaanse landen, via de grens met Belarus. Belarus biedt migranten steeds meer de gelegenheid om op irreguliere wijze de grens naar Litouwen over te steken. Dit is een reactie van het Belarussische regime op sancties die de Europese Unie eerder oplegde in verband met mensenrechtenschendingen en onderdrukking.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©COA - Ministerie van Justitie en Veiligheid

Naast 500 stapelbedden, 2000 dekens en 500 kledinglockers worden ook Nederlandse experts ingezet onder de vlag van Frontex en het Europees asielagentschap EASO. Daarnaast wordt onderzocht of Nederland Litouwen ook op andere manieren kan ondersteunen.

Deze steun die in EU-verband is georganiseerd is van groot belang om Litouwen te helpen migranten op te vangen. Om de situatie onder controle te krijgen, daadwerkelijk op te lossen en om deze irreguliere route naar de Europese Unie te stoppen, is het nodig dat de samenwerking met herkomstlanden snel wordt geïntensiveerd. Samen met verschillende Europese collega’s heeft staatssecretaris Broekers-Knol daar ook bij de Europese Commissie op aangedrongen.