Bedragen minimumloon bbl-opleiding

Bekijk de bruto bedragen voor het minimumloon voor leerlingen die via de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) werken.