Bedragen minimumloon bbl-opleiding 2024

Bekijk de bruto bedragen voor het minimumloon voor leerlingen die via de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) werken. Hieronder staan de bedragen die gelden per 1 januari 2024. 

Per 1 januari 2024

Tabel: minimumloon bbl per uur naar leeftijd (brutobedragen per 1 januari 2024)
Leeftijd Per uur
21 jaar en ouder € 13,27
20 jaar € 8,16
19 jaar € 6,97
18 jaar € 6,04
17 jaar € 5,24
16 jaar € 4,58
15 jaar € 3,98

Op 1 januari 2024 is het wettelijk minimumuurloon ingevoerd. Dat is het brutominimumloon per uur. Er zijn geen vaste minimum maand-, week- en daglonen meer.

De minimumuurlonen voor leerlingen die via de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) werken zijn afgeleid van het wettelijk minimumuurloon.