Percentages minimumjeugdloon

Het minimumjeugdloon is een percentage van het minimumloon voor werknemers van 22 jaar of ouder. 

Percentages

Tabel: percentages minimumjeugdloon
Leeftijd Percentage
22 jaar 100%
21 jaar 85%
20 jaar 70%
19 jaar 55%
18 jaar 47,5%
17 jaar 39,5%
16 jaar 34,5%
15 jaar 30%