Percentages minimumjeugdloon

Het minimumjeugdloon is een percentage van het minimumloon voor werknemers van 21 jaar of ouder. 

Percentages

Tabel: percentages minimumjeugdloon
Leeftijd Percentage
21 jaar en ouder  100%
20 jaar 80%
19 jaar 60%
18 jaar 50%
17 jaar 39,5%
16 jaar 34,5%
15 jaar 30%