Heb ik recht op een aangepast contract als ik veel overwerk?

In uw arbeidsovereenkomst staat hoeveel uren u werkt. Als u structureel overwerkt, kunt u uw arbeidscontract laten aanpassen.

Rechtsvermoeden arbeidsduur

Is er onduidelijkheid over uw arbeidsduur? Dan kan het zogeheten rechtsvermoeden van de arbeidsduur of arbeidsomvang uitkomst bieden. Dan wordt gekeken naar het aantal uren dat u gemiddeld per maand werkte in de afgelopen 3 maanden. Als uw werkgever het niet eens is met het rechtsvermoeden, moet hij dit weerleggen. Hij moet bewijzen dat het overwerk van tijdelijke aard is. En dat uitbreiding van de arbeidsovereenkomst dus niet op zijn plaats is. Als u er samen niet uitkomt, beslist de rechter.

Aanpassing arbeidsduur

De Wet flexibel werken (voorheen Wet aanpassing arbeidsduur) maakt het mogelijk meer of minder uren te werken. U kunt een verzoek daartoe uiterlijk 2 maanden van tevoren indienen bij uw werkgever. Voor zo'n verzoek moet u minstens een half jaar in dienst zijn. Uw werkgever moet akkoord gaan met uw verzoek. Behalve als dit op grond van zwaarwegende bedrijfsbelangen of dienstbelangen niet van hem is te verwachten. Als werknemer kunt u, een jaar nadat de werkgever een verzoek heeft ingewilligd of afgewezen, opnieuw een verzoek indienen.

Onvoorziene omstandigheden kunnen een reden zijn om van deze termijnen af te wijken. Bijvoorbeeld als de werknemer een hulpbehoevende partner heeft waardoor hij (tijdelijk) minder moet werken.

Deze wet geldt niet voor bedrijven en instellingen met minder dan 10 werknemers.