Krijg ik als oproepkracht ook loon als ik ziek ben?

Als u als oproepkracht ziek wordt, houdt u soms recht op doorbetaling van loon. Soms krijgt u een Ziektewet-uitkering van UWV. Dat hangt af van het soort oproepcontract dat u heeft.

Oproepcontract met voorovereenkomst

Bij een oproepcontract met voorovereenkomst bent u niet verplicht te komen als de werkgever u oproept. De werkgever is ook niet verplicht u op te roepen. Zodra u een oproep accepteert, ontstaat er een arbeidsovereenkomst. De afgesproken periode die u zou moeten werken heet de oproepperiode. Zie ook: Welke contracten zijn er voor oproepkrachten?

Nul-urencontract

Bij een nul-urencontract bent u verplicht te komen als de werkgever u oproept. Zie ook: Welke contracten zijn er voor oproepkrachten?

Min-maxcontract

Bij een min-maxcontract bent u bij een oproep van de werkgever verplicht te komen tot het afgesproken maximum aantal oproepbare uren. Zie ook: Welke contracten zijn er voor oproepkrachten? Heeft u een min-maxcontract en wordt u ziek, dan gelden de volgende regels: