Wat telt mee voor mijn minimumloon?

Uw minimumloon bestaat in ieder geval uit uw basisloon. Maar ook andere inkomsten kunnen meetellen.

Wat telt mee voor uw minimumloon

De inkomsten die meetellen voor het minimumloon zijn:

 • (Basis)loon

  Dit is het loon dat in uw arbeidsovereenkomst staat.
 • Vergoedingen voor meerwerk of overwerk

  Meerwerk of overwerk zijn de uren die u meer werkt dan in uw contract staat. Of als u meer uren werkt dan de werkweek telt in uw branche of organisatie. Over deze uren heeft u ook recht op het wettelijk minimumloon.
 • Toeslagen

  Toeslagen zijn er bijvoorbeeld voor prestatie, ploegendiensten of onregelmatige werktijden.
 • Beloningen

  Vaste (wekelijkse of maandelijkse) beloningen voor de omzet die u maakt.
 • Fooien

  Als u en uw werkgever hierover afspraken hebben gemaakt. Het gaat om beloningen van derden (dus niet van uw werkgever) die voortvloeien uit uw werk.

Het totaal van deze bedragen mag niet lager zijn dan het wettelijk minimumloon waarop u recht heeft. Op uw loonstrook staat welk minimumloon voor u geldt.

Wat telt niet mee voor uw minimumloon

De inkomsten die niet meetellen voor het minimumloon:

 • vakantiegeld;
 • winstuitkeringen;
 • speciale uitkeringen, bijvoorbeeld een uitkering die u af en toe krijgt voor omzet die u heeft behaald;
 • uitkeringen die u pas later en onder bepaalde voorwaarden krijgt, bijvoorbeeld pensioen en spaarregelingen waaraan uw werkgever bijdraagt;
 • vergoedingen voor kosten die u voor uw werk moest maken;
 • eindejaarsuitkeringen.

U krijgt deze inkomsten dus bovenop uw minimumloon.