Wat kan ik doen als ik minder loon krijg dan het wettelijk minimumloon?

Als uw loon lager is dan het minimumloon, wordt u onderbetaald. Spreek eerst uw werkgever hierop aan. Uw werkgever moet uw loon verhogen en achterstallig loon uitbetalen. Komt u er met uw werkgever niet uit, dan kunt u terecht bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. U kunt ook nog naar de kantonrechter gaan.

Naar Nederlandse Arbeidsinspectie

Blijft uw werkgever weigeren om u het minimumloon te betalen? Dan kunt u dit melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. U gebruikt hiervoor het formulier Melding Wet minimumloon/Onderbetaling. U mag dit ook anoniem melden.

Wat doet de Nederlandse Arbeidsinspectie

Beslist de Nederlandse Arbeidsinspectie dat uw werkgever u inderdaad minder betaalt dan het minimumloon? Dan krijgt hij direct een boete. Uw werkgever moet u uw achterstallig loon binnen 4 weken betalen. Doet hij dit niet? Dan kan de Nederlandse Arbeidsinspectie uw werkgever een dwangsom opleggen.

Naar de kantonrechter

Krijgt u minder loon dan het minimumloon en wil uw werkgever uw loon niet verhogen? Dan kunt u ook naar de kantonrechter gaan. Het is verstandig dan eerst juridisch advies in te winnen. Bijvoorbeeld bij uw vakbond of het Juridisch Loket.

Achterstallig loon en vakantiegeld opeisen

Komt u er pas later achter dat u te weinig loon heeft gekregen? Dan kunt u uw achterstallig loon nog 5 jaar opeisen bij uw werkgever. Dit geldt ook voor uw achterstallige vakantietoeslag. U rekent 5 jaar vanaf de dag waarop u recht had op het loon of vakantiegeld. Werkt uw werkgever niet mee, dan kunt u terecht bij de Nederlandse Arbeidsinspectie.