Lijst van documenten bij 2e deelbesluit op Woo-verzoek over Verzorgingsplaats van de Toekomst

Lijst van documenten bij 2 deelbesluit op een verzoek om het openbaar maken van alle documenten in de ruimste zin des woords, over de totstandkoming van de beleidsvisie Verzorgingsplaats van de Toekomst en de rapporten die voor deze beleidsvisie zijn opgesteld.

Lijst van documenten bij 2e deelbesluit op Woo-verzoek over Verzorgingsplaats van de Toekomst