2e deelbesluit op Woo-verzoek over Verzorgingsplaats van de Toekomst

2e deelbesluit op een verzoek om het openbaar maken van alle documenten in de ruimste zin des woords, over de totstandkoming van de beleidsvisie Verzorgingsplaats van de Toekomst en de rapporten die voor deze beleidsvisie zijn opgesteld. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

2e deelbesluit op Woo-verzoek over Verzorgingsplaats van de Toekomst