Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het Jaarverslag 2022 van het Nationaal Groeifonds

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het Jaarverslag 2022 van het Nationaal Groeifonds