Beslisnota bij aanbiedingsbrief bij Jaarverslag 2022 Adviescommissie Nationaal Groeifonds

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij aanbiedingsbrief bij Jaarverslag 2022 Adviescommissie Nationaal Groeifonds