Beslisnota bij Kamerbrief Eerste Kamer bekostiging investeringsvoorstellen 3e ronde Nationaal Groeifonds

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief Eerste Kamer bekostiging investeringsvoorstellen 3e ronde Nationaal Groeifonds