Beslisnota bij Kamerbrief over samenwerking met Invest-NL in kader van Nationaal Groeifonds

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over samenwerking met Invest-NL in kader van Nationaal Groeifonds