Beslisnota bij aanbiedingsbrief rapport Financiële beoordeling van NGF-projectvoorstellen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij aanbiedingsbrief rapport Financiële beoordeling van NGF-projectvoorstellen