Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over 'inzicht in regionale verdeling fondsen van het ministerie van EZK'

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over 'inzicht in regionale verdeling fondsen van het ministerie van EZK'