Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op verzoek over vierde ronde Nationaal Groeifonds

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op verzoek over vierde ronde Nationaal Groeifonds