Beslisnota bij beantwoording vragen over de vierde ronde van het Nationaal Groeifonds

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij beantwoording vragen over de vierde ronde van het Nationaal Groeifonds