Beslisnota bij beantwoording Kamervragen over de tussentijdse evaluatie Nationaal Groeifonds

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij beantwoording Kamervragen over de tussentijdse evaluatie Nationaal Groeifonds