Kamerbrief over informatieverzoek Nationaal Groeifonds

Minister Adriaansens (EZK) stuurt een brief als reactie op een informatieverzoek van de vaste Tweede Kamercommissie voor EZK over het Nationaal Groeifonds (NGF).

Kamerbrief over informatieverzoek Nationaal Groeifonds (PDF | 3 pagina's | 186 kB)

Informatieverzoek

De vaste Tweede Kamercommissie voor EZK vroeg de minister:

  • om de geplande evaluaties van het NGF in 2023 en 2024;
  • om de Nationale Technologiestrategie en de Thematische Contextanalyses, zoals genoemd in de Kamerbrief met het Actieplan innovatie en valorisatie (innovatie en impact);
  • hoe de monitoring van het NGF vorm krijgt.