Beantwoording Kamervragen over openstelling van het EZK-instrumentarium voor het hele Koninkrijk

Minister Adriaansens (EZK) beantwoordt vragen over de uitwerking van de passage uit het coalitieakkoord over het beschikbaar stellen van EZKfinancieringsinstrumenten voor het hele Koninkrijk. De vragen zijn van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat.

Beantwoording Kamervragen over openstelling van het EZK-instrumentarium voor het hele Koninkrijk