Data assessment Evaluatie Nationaal Groeifonds

Dit data assessment maakt inzichtelijk welke microdata bij het Centraal Bureau voor de Statistiek beschikbaar zijn en benut kunnen worden bij de evaluatie van het Nationaal Groeifonds.

Data assessment Evaluatie Nationaal Groeifonds