CPB-analyse voorstellen Nationaal Groeifonds: 3e beoordelingsronde, 2023

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft voorstellen geanalyseerd die zijn ingediend voor de 3e ronde van het Nationaal Groeifonds.

CPB-analyse voorstellen Nationaal Groeifonds: 3e beoordelingsronde, 2023