Advies voorstel QuantumDeltaNL

De Adviescommissie Nationaal Groeifonds geeft advies over het verzoek van QuantumDeltaNL voor toekenning van een gedeelte van de bestaande reservering van geld uit het Nationaal Groeifonds.

Advies voorstel QuantumDeltaNL