Planning beleidsevaluaties Nationaal Groeifonds ten behoeve van Europese Commissie

Deze tabel heeft als doel de Europese Commissie inzicht te geven in de planning van de evaluaties van het Nationaal Groeifonds.

Planning beleidsevaluaties Nationaal Groeifonds ten behoeve van Europese Commissie