Beslisnota bij Kamerbrief over Vervolgonderzoek Bereikbaarheid Ameland 2030

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over Vervolgonderzoek Bereikbaarheid Ameland 2030