Beslisnota bij Uitstelbrief toezending Strategie ter bescherming van de Noordzee infrastructuur

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Uitstelbrief toezending Strategie ter bescherming van de Noordzee infrastructuur