Regionaal advies Vervolgonderzoek Bereikbaarheid Ameland 2030

De Provincie Fryslan geeft advies naar aanleiding van het Vervolgonderzoek Bereikbaarheid Ameland 2030 (VBA 2030).

Regionaal advies Vervolgonderzoek Bereikbaarheid Ameland 2030