Kamerbrief over voortgangsrapportage Natuur 2019

Minister Schouten beantwoordt vragen van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de 6e Voortgangsrapportage Natuur en de 2e Evaluatie van het Natuurpact.