Vervolgonderzoek Bereikbaarheid Ameland 2030 Economische Analyse

Economische analyse bij het Vervolgonderzoek Bereikbaarheid Ameland 2030 (VBA2030). De economische analyse bekijkt het effect van de aanpassingen aan het baggerregime (de vaargeul) en de aanmeerlocaties op de brede menselijke welvaart. De analyse weegt de kosten af tegen de baten van de 6 alternatieven voor de aanpassing van de vaargeul.

Vervolgonderzoek Bereikbaarheid Ameland 2030 Economische Analyse