Projectnota Vervolgonderzoek bereikbaarheid Ameland 2030

De Projectnota geeft een omschrijving van het Vervolgonderzoek Bereikbaarheid Ameland 2030 (VBA2030). Het onderzoek richt zich op alternatieven oor een duurzame (minder baggeren, verlagen impact natuur en milieu) en betrouwbare vaarverbinding tussen Ameland en Holwerd.

Projectnota Vervolgonderzoek bereikbaarheid Ameland 2030