Vervolgonderzoek Bereikbaarheid Ameland 2030 Deelrapportage effectbeoordeling natuur

Deelrapport van het Vervolgonderzoek Bereikbaarheid Ameland 2030 (VBA2030). Het onderzoek richt zich op alternatieven oor een duurzame (minder baggeren, verlagen impact natuur en milieu) en betrouwbare vaarverbinding tussen Ameland en Holwerd. Het deelrapport geeft inzicht in de effecten van de mogelijke alternatieven voor een duurzame en betrouwbare verbinding naar het eiland Ameland tot het jaar 2100. Het kijkt daarbij naar natuurwetgeving en effecten op het ecosysteem.

Vervolgonderzoek Bereikbaarheid Ameland 2030 Deelrapportage effectbeoordeling natuur