Vervolgonderzoek Bereikbaarheid Ameland 2030 Effectrapportage alternatieven

Effectrapportage voor het Vervolgonderzoek Bereikbaarheid Ameland 2030 (VBA2030). De effectenrapportage beschrijft de milieueffecten van verschillende alternatieven voor een duurzame en betrouwbare verbinding naar het eiland Ameland in vergelijking met de huidige situatie. De rapportage geeft daarmee inzicht in hoe de milieueffecten van de oplossingsrichtingen en de alternatieven daarbinnen op hoofdlijnen van elkaar verschillen.

Vervolgonderzoek Bereikbaarheid Ameland 2030 Effectrapportage alternatieven